Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE - SPRZĘT KOMPUTEROWY

2018-11-28

Dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy do przechowywania tabletów dla potrzeb podniesienia kompetencji uczniów ZSS w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - TRANSPORT

2018-03-29

„Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem  uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach po zajęciach realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.„Rozwój szansą na przyszłość” nr RPDS.10.02.02-02-0006/17, w okresie od IV 2018 r. do V 2019r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE - HIPOTERAPIA

2018-03-20

Prowadzenie zajęć z hipoterapii z grupą 7 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój szansą na przyszłość” nr RPDS.10.02-02-0006/17, w okresie od IV.2018r. do V.2019r. w ilości 50 godzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE - TERAPIA TAŃCEM

2018-02-19

„Prowadzenie zajęć terapii tańcem z grupą 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój szansą na przyszłość” nr RPDS.10.02.02-02-0006/17, w okresie od II 2018 r. do V 2019 r. w ilości 30 godzin”

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOGOTERAPIA

2018-02-19

"Prowadzenie zajęć z dogoterapii z grupą 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach w ramach realizacji" projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Rozwój szansą na przyszłość" nr RPDS.10.02.02-02-0006/17, w okresie od II 2018 r. do V 2019 r. w ilości 57 godzin"