Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim.

 

Organizowane są m. in. w naszej szkole na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych wydawanego na wniosek rodziców dziecka przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na okres do 5 lat. Zajęcia takie w wymiarze 20 godzin tygodniowo przysługują dzieciom i młodzieży w wieku od 3-25 roku życia.

 

Codzienne działania wychowawczo - usprawniające prowadzone są w grupach 2-4 osobowych. W trakcie zajęć stosuje się indywidualizację pracy z uczniem. Pracę wychowawczo-usprawniającą nauczyciel prowadzi w oparciu o indywidualny program terapeutyczny opracowany przez prowadzącego zajęcia we współpracy z psychologiem, na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

zajęcia rewalidacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia obejmują przede wszystkim:

 

  • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
  • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
  • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
  • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
  • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
  • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

 

 

Kalendarium

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka

Statystyki

  • Odwiedziny: 668598
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 153 dni