Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia komputerowe

EFS

unia

 

 

Pracownia współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze środków budżetu państwa.


W grudniu 2005 roku nasza szkoła wzbogaciła się o nowoczesną pracownię komputerową. Jest ona wynikiem przystąpienia naszej placówki do ogólnopolskiego projektu MENiS, współfinansowanego przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół".

W skład pracowni wchodzą komputery dla nauczyciela i uczniów z dostępem do Internetu oraz mobilny zestaw multimedialny, czyli komputer przenośny z wideoprojektorem.

 

Pozyskanie takiego sprzętu pozwala na przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się czy rozwiązywaniu problemów. Wyrównuje szanse edukacyjne i zwiększa stosowanie wizualizacji w procesie dydaktycznym naszych wychowanków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie edukacja informatyczna w naszej szkole przybiera różnorodne formy. Zgodnie z założeniami programowymi prowadzone są:

  • zajęcia informatyczne w klasach kształcenia zintegrowanego,
  • lekcje informatyki w klasach IV - VI szkoły podstawowej iklasach I - III gimnazjum,
  • technologia informatyczna w klasach licealnych.

Ponadto nauczyciele poszczególnych przedmiotów wykorzystują środki multimedialne z zastosowaniem komputera na prowadzonych przez siebie lekcjach.

 

 

Od roku szkolnego 2007/2008 nauczyciele klas specjalnych mają możliwość korzystania z komputerów wraz z oprogramowaniem oraz ze sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do pracy z uczniem niepełnosprawnym ruchowo. Specjalny Ośrodek Wychowawczy otrzymał go w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

 

Kalendarium

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka

Statystyki

  • Odwiedziny: 668618
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 153 dni