Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa

Wymagane dokumenty do Szkoły Podstawowej:

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.
  2. Wniosek rodzica lub prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka do szkoły.
  3. Skierowanie do szkoły wydane przez Starostę Powiatu lub Wydział Oświaty Miasta,ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna prawnego dziecka.
  4. Jedna  fotografia.
  5. Odpis aktu urodzenia.
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kalendarium

Piątek, 2018-11-16

Imieniny: Edmunda, Marii

Statystyki

  • Odwiedziny: 643760
  • Do końca roku: 45 dni
  • Do wakacji: 217 dni