Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

AKTYWNA TABLICA

 • Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019

Planowane sposoby wykorzystania monitorów dotykowych w szkole:

 • przeprowadzenie wewnątrzszkolnego szkolenia dla rady pedagogicznej z zakresu obsługi urządzeń oraz wykorzystania monitorów interaktywnych jako pomocy dydaktycznej podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych, a także podczas szkoleniowych rad pedagogicznych i spotkań z rodzicami,
 • wymiana doświadczeń między nauczycielami posługującymi się w pracy  monitorami interaktywnymi,
 • korzystanie podczas zajęć  ćwiczeń interaktywnych, testów, programów i gier edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych związanych z edukacją,
 • wykorzystywanie podczas zajęć podręczników w wersji elektronicznej i interaktywnej,
 • przygotowywanie przez nauczycieli interaktywnych materiałów edukacyjnych pozwalających prezentować i utrwalać treści nauczania oraz sprawdzać wiedzę i umiejętności uczniów na lekcjach; materiały te będą uwzględniały potrzeby i możliwości uczniów wynikające z ich niepełnosprawności,
 • wykorzystywanie atrakcyjnych pomocy interaktywnych w procesach rewalidacji ( stymulacji, kompensacji, usprawnianiu, relaksacji); obsługa  nowoczesnego urządzenia motywować będzie dziecko do wysiłku, spowoduje większą samodzielność, przełoży się na poczucie sprawstwa i dobrej samooceny, co sprzyja rozwojowi i ponoszeniu odpowiedzialności za uczenie się,
 • wykorzystywanie monitora dotykowego do prezentowania własnych prac i działań uczniów,
 • wspieranie współpracy i działań zespołowych w klasie.

Kalendarium

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka

Statystyki

 • Odwiedziny: 668600
 • Do końca roku: 346 dni
 • Do wakacji: 153 dni