Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PROJEKT 10.2.2: "Rozwój szansą na przyszłość"

Projekt „Rozwój szansą na przyszłość” nr RPDS.10.02.02-02-0006/17  jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i szans na rozwój potencjału 80 uczniów/uczennic oraz 45 nauczycieli/nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach poprzez udział uczniów/uczennic w specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, indywidualnej i grupowej terapii, nowoczesnym doradztwie edukacyjno-zawodowym i wzmocnionej opiece psychologiczno-pedagogicznej oraz udziału nauczycieli/nauczycielek w kursach i szkoleniach.

W projekcie zaplanowano między innymi zrealizowanie następujących zadań:

1. Indywidualne zajęcia dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące zajęcia dla uczniów:

a. Logopedia z elementami komunikacji alternatywnej;

b. SI – aktywność ruchowa prowadzona w formie zabawy;

c. EEG Biofeedback;

d. Rehabilitacja i masaż;

e. Terapia ręki;

f. Indywidualna terapia rozwijająca myślenie matematyczne;

g. Zajęcia z psychologiem; h. RSA Biofeedback.

2. Grupowe zajęcia dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące zajęcia dla uczniów:

a. Dogoterapia;

b. Hipoterapia;

c. Kółko humanistyczne;

d. Kółko Małych Wynalazców;

e. Zajęcia w pracowni ceramiki;

f. Zajęcia informatyczno-matematyczne;

g. Taniec sportowy i terapia tańcem.

3. Wsparcie pedagogiczne dla uczniów ZSS w Wierzbicach i SOSW w Kątach Wrocławskich. 

4. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej w ZSS w Wierzbicach oraz SOSW w Kątach Wrocławskich. 

5. Doposażenie gabinetów w ZSS w Wierzbicach w pomoce terapeutyczne. W ramach zadania zostaną doposażone następujące gabinety w ZSS w Wierzbicach:

a. Pracownia Biofeedback;

b. Pracownia psychologiczna;

c. Pracownia logopedyczna;

d. Pracownia ceramiczna;

e. Pracownia informatyczna;

f. Gabinet integracji sensorycznej.

 

Całkowita wartość projektu- 853.748,25 zł

Fundacja Eudajmonia jako Partner Wiodący oraz Powiat Wrocławski jako Partner Projektu będą realizować projekt 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w okresie od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r.

Koordynatorka projektu: 

Sylwia Miaśkiewicz, e-mail: s.miaskiewicz@eudajmonia.pl,

 http://www.eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=mg,2&id=342

Kalendarium

Piątek, 2019-01-18

Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty

Statystyki

  • Odwiedziny: 668542
  • Do końca roku: 347 dni
  • Do wakacji: 154 dni