Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

                ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Początek roku szkolnego

03 września 2018

Zimowa przerwa świąteczna

24 – 31 grudnia 2018

Ferie zimowe: dolnośląskie

28 stycznia – 10 lutego 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019

Święta państwowe:

Wszystkich Świętych

01 listopada 2018 - czwartek

Święto 1 Maja

01 maja 2019 - środa

Święto Konstytucji

03 maja 2019 - piątek

Boże Ciało

20 czerwca 2019 - czwartek

  

Dni wolne od zajęć lekcyjnych:
2 listopada piątek szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
2 maja czwartek
     

 

 

 

 

  

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

Ubezpieczenie 40 zł

TERMINARZ KONSULTACJI I WYWIADÓWEK

  • 03 września 2018r. (poniedziałek}
  • 28 września 2018r. (piątek)
  • 25 stycznia 2019r. (piątek)
  • 24 maja 2019r. (piątek)

   

  KLASYFIKACJA 2018 / 2019

 

 

I SEMESTR

II SEMESTR

Powiadomienie rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniu na I semestr

20 grudnia 2018  czwartek

24 maja 2019 piątek

Powiadomienie rodziców ucznia o proponowanych ocenach za semestr

18 stycznia 2019  piątek

06 czerwca 2019  czwartek

Rada klasyfikacyjna

25 stycznia 2019  piątek

13 czerwca 2019  czwartek

 

USPRAWIEDLIWIENIA

  • Każda nieobecność dziecka w szkole musi zostać usprawiedliwiona   w ciągu jednego tygodnia od chwili powrotu dziecka do szkoły.
  • O przewidywanej dłuższej nieobecności dziecka w szkole należy poinformować wychowawcę szkolnego lub opiekuna w zakładzie.

 

ZWOLNIENIA

  • Uczeń może zostać zwolniony z zajęć jedynie na podstawie pisemnego zwolnienia wystawionego przez rodzica (opiekuna), na którym podana jest data,  godzina zwolnienia oraz czytelny podpis.

 

 

 

Kalendarium

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka

Statystyki

  • Odwiedziny: 668619
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 153 dni