Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Logopeda

Logopeda

Czym jest logopedia?

 

Logopedia to nauka zajmująca się przede wszystkim kształtowaniem właściwych wzorców mowy, usuwaniem wad wymowy i zaburzeń mowy oraz uczeniem mowy w przypadku jej braku bądź utraty. To nauka interdyscyplinarna, łącząca w sobie wpływy takich dziedzin jak językoznawstwo, medycyna, psychologia i pedagogika.

 

Logopedia w systemie oświaty

Specjalistyczne zajęcia logopedyczne w placówkach oświatowych organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Do zadań logopedy należy przeprowadzanie badań wstępnych, diagnozowanie, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, podejmowanie działań profilaktycznych oraz współpraca z rodzicami, nauczycielami i psychologiem lub pedagogiem szkolnym.

 

Zajęcia logopedyczne w naszej szkole

Opieką logopedyczną zostali objęci wszyscy uczniowie klas specjalnych.  Są to przede wszystkim zajęcia indywidualne. Czas trwania zajęć uzależniony jest od potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka. Zajęcia logopedyczne rozpoczynają się od zdiagnozowania wad wymowy oraz zaburzeń mowy i sporządzenia indywidualnego programu terapeutycznego. W zależności od deficytów występujących u dziecka dalsza terapia to:

 • Ćwiczenia oddechowe: doskonalenie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie i kontrola fazy wydechowej,
 • ćwiczenia usprawniające narządy mowy wplecione w zabawy, aby dzieci nie odczuwały znudzenia i zmęczenia; zabawy onomatopeiczne,
 • ćwiczenia manualne i grafomotoryczne:  ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej; ćwiczenia motoryki małej; zabawy paluszkowe; ćwiczenia usprawniające mięśnie dłoni i palców, zmniejszające spastyczność u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym; ćwiczenia graficzne usprawniające umiejętności grafomotoryczne,
 • ćwiczenia percepcji słuchowej: wdrażanie do koncentracji na bodźcach słuchowych, ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową, usprawnianie pamięci słuchowej, ćwiczenia słuchu fonematycznego,
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej: wdrażanie do koncentracji na bodźcach wzrokowych (spostrzeganie kształtów, dostrzeganie różnic i podobieństw), usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej, doskonalenie pamięci wzrokowej,
 • rozwijanie kompetencji językowych: poszerzanie słownictwa dziecka, wdrażanie do budowania komunikatywnych i poprawnych wypowiedzi,
 • ćwiczenia orientacji w schemacie własnego ciała oraz przestrzennej,
 • ćwiczenia komunikacji pozawerbalnej.

W miarę możliwości ćwiczenia urozmaicane są elementami ruchu.

Szkolny logopeda współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sobótce.

Kalendarium

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka

Statystyki

 • Odwiedziny: 668605
 • Do końca roku: 346 dni
 • Do wakacji: 153 dni