Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Samorząd Szkolny

Samorząd Szkolny

Przewodniczący SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

  Jagoda Wojciechowska 

 

 

Zastępcy Przewodniczącego 

 

 

Nikola Orfin 

Marcin Noga

Krzysztof Świtoń 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 mgr Halszka Filipiuk

 

 

 

 

 

Członkowie SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU:

 

1. Jagoda Wojciechowska

2. Nikola Orfin

3. Marcin Noga

4. Krzysztof Świtoń

 

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

mgr Małgorzata Adamek

 

 

 

 

 

 

CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI W NASZEJ SZKOLE?

Strukturę samorządu tworzą wszyscy uczniowie. Działa on i wybiera swoich przedstawicieli na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogół uczniów w głosowaniu, które jest równe, tajne i powszechne. Regulamin ten jest zgodny ze statutem szkoły.

 

REGULAMIN

 

 

 

Cele Samorządu Uczniowskiego

 • Zapewnienie uczniom uczestnictwa w samodzielnym rozwiązywaniu swoich problemów i w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 • Stwarzanie możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się oraz współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów.

Organizacja Samorządu Uczniowskiego

 • Wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski, a uczniowie poszczególnych klas - Samorząd Klasowy.
 • Samorząd realizuje zadania, które nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
 • Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest zebranie ogólne przedstawicieli samorządów klasowych, a tychże - zebranie wszystkich uczniów klasy.
 • Organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu.
 • Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 

PRZEWODNICZĄCY

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

CZŁONKOWIE

 

 Podstawowe zadania Samorządu Uczniowskiego

 • Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb ogółu społeczności uczniowskiej.
 • Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w regulaminie wewnątrzszkolnym.
 • Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na problemy szkolne.
 • Rozstrzyganie sporów koleżeńskich, zapobieganie konfliktom - uczestniczenie w ich rozwiązywaniu.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły.
 • Informowanie całej społeczności szkolnej o problemach i wydarzeniach szkolnych (apele, lekcje wychowawcze, spotkania)
 • Organizowanie imprez i uroczystości obchodzonych w sposób szczególny w naszej szkole.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie zabaw szkolnych.

 

 

 

 

Kalendarium

Piątek, 2019-01-18

Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty

Statystyki

 • Odwiedziny: 668543
 • Do końca roku: 347 dni
 • Do wakacji: 154 dni