Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Samorząd Szkolny

Samorząd Szkolny

Przewodniczący Samorządu Szkolnego

 

 

Adam Kwiatkowski

 

 

 

 

Zastępcy Przewodniczącego

 

 

Patryk Statnik

 

Diana Czomko

 

 

 

 

 

Członkowie

 

Julia Szwaj

 

Mateusz Cesarz

Mateusz Nogaj

 

 

 

 

Opiekun Samorządu Szkolnego

 

 

mgr Justyna Basiszyn

 

 

 

CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI W NASZEJ SZKOLE?

Strukturę samorządu tworzą wszyscy uczniowie. Działa on i wybiera swoich przedstawicieli na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogół uczniów w głosowaniu, które jest równe, tajne i powszechne. Regulamin ten jest zgodny ze statutem szkoły.

 

REGULAMIN

 

 

 

Cele Samorządu Uczniowskiego

 • Zapewnienie uczniom uczestnictwa w samodzielnym rozwiązywaniu swoich problemów i w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 • Stwarzanie możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się oraz współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów.

Organizacja Samorządu Uczniowskiego

 • Wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski, a uczniowie poszczególnych klas - Samorząd Klasowy.
 • Samorząd realizuje zadania, które nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
 • Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest zebranie ogólne przedstawicieli samorządów klasowych, a tychże - zebranie wszystkich uczniów klasy.
 • Organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu.
 • Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 

PRZEWODNICZĄCY

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

CZŁONKOWIE

 

 Podstawowe zadania Samorządu Uczniowskiego

 • Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb ogółu społeczności uczniowskiej.
 • Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w regulaminie wewnątrzszkolnym.
 • Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na problemy szkolne.
 • Rozstrzyganie sporów koleżeńskich, zapobieganie konfliktom - uczestniczenie w ich rozwiązywaniu.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły.
 • Informowanie całej społeczności szkolnej o problemach i wydarzeniach szkolnych (apele, lekcje wychowawcze, spotkania)
 • Organizowanie imprez i uroczystości obchodzonych w sposób szczególny w naszej szkole.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie zabaw szkolnych.

 

 

 

 

Kalendarium

Środa, 2017-10-18

Imieniny: Hanny, Klementyny

Statystyki

 • Odwiedziny: 501896
 • Do końca roku: 74 dni
 • Do wakacji: 247 dni