Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia specjalistyczne to szczególny typ zajęć szkolnych.

 

1. Prowadzone są przez specjalistę, tj. nauczyciela o szczególnych kwalifikacjach lub uprawnieniach. Prócz ogólnego przygotowania z pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki- w zależności od typu niepełnosprawności uczniów w danej szkole) specjalista ma przygotowanie do prowadzenia terapii w jakimś zakresie:

  • logopeda i neurologopeda do terapii zaburzeń mowy i rozwoju poznawczego
  • psycholog do zajęć psychoedukacyjnych i innych pokrewnych
  • specjalista terapii metodą integracji sensorycznej do terapii polisensorycznej
  • specjalista-rewalidant i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do terapii od podstaw małego dziecka
  • specjalista terapii manualnej do usprawniania „dłoni" ale nie tylko.

2. „Specjalny" charakter zajęć zależy też od miejsca prowadzonej terapii- najczęściej jest to pomieszczenie wyposażone w pomoce specjalistyczne do   określonej terapii i/lub metody usprawniania.


3. Podczas zajęć dominuje forma indywidualnej pracy z dzieckiem.


4. Zajęcia specjalistyczne w szkolnych planach nauczania nazywane są zajęciami rewalidacyjnymi i mogą mieć charakter:

  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • usprawniających i wzmacniających mocne strony dziecka (rozwijają talenty i indywidualne uzdolnienia uczniów)

 

Kalendarium

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka

Statystyki

  • Odwiedziny: 668578
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 153 dni