Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Warsztaty teatralne

Zajęcia będą obejmowały swym zakresem: działania dramowe i teatralne oparte na dramatyzacji ciała (w obszarze: ja-ciało, ja– przedmiot, ja– przestrzeń), techniki projekcyjne (teatralne, plastyczne, muzyczno – ruchowe i rytmiczne) i elementarny treningu aktorskim w planie żywym, w planie lalkowym, w planie plastycznym, plastykę ruchu, elementy choreoterapii, a także budowanie scenografii, tworzenie obrazów dźwiękowych i ilustracji muzyki ruchem oraz obrazem plastycznym.

Celem zajęć teatralnych będzie :

- rozwijanie gotowości do działania i doświadczania/kształtowanie umiejętności eksploracji i wglądu w siebie w procesie aktywnego przedstawiania w formie dramatycznej nowych sposobów identyfikacji z ciałem, przedmiotem, przestrzenią i drugim człowiekiem (odgrywanie ról, animowanie przedmiotów, taniec, rysunek, obraz plastyczny, tworzenie i słuchanie muzyki), kształtowanie twórczej ekspresji – wyrażanie osobowego potencjału, uczenie aktywnego spędzania wolnego czasu przez wzbudzanie pasji i zainteresowań,

- rozwijanie gotowości do współuczestnictwa i współdziałania przez proces aktywnej gry z udziałem innych członków grupy/rozwój kompetencji komunikacyjnych, a także wzrost społecznego przystosowania oraz umiejętności współtworzenia kultury wyrażonej w komunikatywnej formie stanowiącej określony wytwór (np. etiuda teatralna, plastyczny obraz, forma muzyczna) ,

- rozwijanie umiejętności rozładowywania i przekształcania napięć emocjonalnych, poprzez wykorzystanie środków twórczej ekspresji/ kształtowanie osobistych preferencji w tym zakresie.

Kalendarium

Piątek, 2018-12-14

Imieniny: Alfreda, Izydora

Statystyki

  • Odwiedziny: 655091
  • Do końca roku: 17 dni
  • Do wakacji: 189 dni